Informacje o projekcie

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci realizuje projekt p.t. Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do usług opieki wyręczającej dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych wymagających opieki (150 opiekunów), a także zwiększenie liczby i podniesienie jakości usług wsparcia kierowanych do opiekunów nieformalnych w woj. Małopolskim-Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krakowa w okresie od 01.04.2018 do 30.04.2020.

Planowane efekty:

Planowanym efektem jest zwiększenie dostępności wieloaspektowego wsparcia w formie usług i poradnictwa dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Wartość projektu: 2.537.944,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2.157.252,57 PLN

Close
Close